Mobil SHC Cibus™ 32 HT er en helsyntetisk varmeoverføringsolje med
høy ytelse til bruk i lukkede, indirekte varmeinstallasjoner hvor
NSF H1-registrerte smøremidler er påkrevet. Den er formulert for å
motstå termisk krakking og kjemisk oksidasjon som igjen kan bety
lengre levetid for oljen, og lavere tilbøyelighet til avleiringer
og slamdannelse.