Mobil SHC Polyrex™-serien er spesialutviklet for å gi økt
produktivitet gjennom å løse problemene med smøring ved høye
temperaturer innen næringsmiddelindustrien og industrien generelt.
Disse syntetiske polymerforsterkede smørefettene, som er basert på
en avansert polyureateknologi, gir markedet en løsning på problemer
ved høye temperaturer samtidig som de er NSF H1 godkjente.
Smørefettene i Mobil SHC Polyrex-serien gir høy ytelse ved høye
temperaturer, enestående vannbestandighet og den balanserte
slitasjebeskyttelsen som kjennetegner Mobil smørefett. Ved bruk av
avansert polyurea-fortykkerteknologi, i en unik kombinasjon med
syntetiske baseoljer, har ExxonMobils forskere utviklet et
smørefett som gir utmerket smøreytelse ved temperaturer helt opp
til 170 °C. Selv under disse ekstreme temperaturene motstår Mobil
SHC Polyrex oksidering og tap av strukturell stabilitet. Dette gir
lengre smøreintervaller, samtidig som beskyttelsen av utstyret
opprettholdes. Den nøye balanserte kombinasjonen av fortykker,
baseolje og tilsetningsstoffer gir et smøremiddel med utmerket
lastbæringsevne og beskyttelse mot rust. Mobil SHC Polyrex er også
svært motstandsdyktig mot vann og gir utmerket beskyttelse mot
korrosjon. Dette gjør at utstyret blir bedre beskyttet i våte og
fuktige omgivelser og i systemer som blir utsatt for kraftig
vannvask. Alle Mobil SHC Polyrex-smøremidlene er NSF H1-registrert
og i samsvar med Food and Drug Administrations (FDA) tittel 21 CFR
178.3570 for smørefett som utilsiktet kommer i kontakt med
næringsmidler. I tillegg oppfyller de kravene til Kosher. Mobil SHC
Polyrex-smørefett produseres ved anlegg som er sertifisert iht. ISO
22000 og som også tilfredsstiller kravene i ISO 21469 for å sikre
at de høyeste nivåer av produktintegritet opprettholdes.