Mobil Super™ 2000 X1 10W-40 er en halvsyntetisk motorolje som gir
lang motorlevetid og beskyttelse mot slam og slitasje.