Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 er en helsyntetisk motorolje som
er utviklet for å oppfylle Ford-spesifikasjonen «WSS-M2C950-A».
Oljen er designet for å gi lang levetid og god beskyttelse til
dieselmotorer i en rekke nylig produserte personbil- og lette
nyttekjøretøymodeller fra Ford.