Mobil Super™ 3000 Formula M 5W-30 er en høytytende, helsyntetisk
motorolje som hovedsakelig er ment for bruk i kjøretøy fra Mercedes
Benz (MB) hvor det kreves et produkt for lengre
vedlikeholdsintervaller.