Mobil Super™ 3000 Formula RN 5W-30 er en høytytende, syntetisk
motorolje med lavt askeinnhold som oppfyller kravene i RN17 –
Renaults nyeste spesifikasjon for moderne bensin- og dieselbiler.