Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30 er en høytytende motorolje som
er godkjent i henhold til Volvo Car Corporations spesifikasjon
Motor Oil Volvo VCC 95200377.