Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 er en helsyntetisk motorolje som gir
lang motorlevetid for ulike kjøretøyer og alder på kjøretøyene,
samt forbedret beskyttelse over et bredt temperaturområde.