Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 er en helsyntetisk motorolje
som gir lang motorlevetid for ulike kjøretøyer og alder på
kjøretøyene, samt forbedret beskyttelse over et bredt
temperaturområde.