Mobilcut er varemerket for høytytende skjærevæsker i Mobils serie
med industrismøremidler. Mobilcut-produktene har en ledende
sammensetning bestående av baseoljer, tilsetningsstoffer og
emulgatorer, og er dessuten klorfrie. Produktene gir pålitelig
yteevne i en mengde ulike metallbearbeidingsprosesser. Produktene
er designet for å fungere i flere harde og bløte vannkvaliteter og
gir lavt skummingspotensial og langsiktig korrosjonsbeskyttelse for
maskiner og komponenter. Mobilcut-produktene krever lite
vedlikehold,er naturlig stabile og designet designet for det
moderne maskinverkstedet hvor lang levetid, utmerket maskinytelse
samt helse- og miljøhensyn er viktige faktorer for økt
produktivitet. Disse produktene leveres i konsentrert form og må
blandes med vann når de skal brukes. Alle Mobilcut-produktene er
fri for formaldehydbaserte slippmidler (FAD).