Mobilect 44 er en mineralsk isolasjonsolje av høy kvalitet med
veldig gode dielektriske egenskaper og oksidasjonsstabilitet. Oljen
er ment for bruk i transformatorer, brytere og annet elektrisk
utstyr. Mobilect 44 er inhibert for å gi forbedret
oksidasjonsbestandighet, og oppfyller spesifikasjonene i ASTM D3487
TYPE II og IEC 60296 – 04 (spesielle bruksområder).