Mobilfluid 428 er en moderne, multifunksjonell traktorolje som er
utviklet for å møte eller overgå kravene fra de fleste
OEM-produsenter når det gjelder transmisjoner og hydrauliske
anlegg.