Mobilgear 600 XP-serien er giroljer med ekstra høy ytelse og
fremragende høytrykksegenskaper og lastbæreevne. De er beregnet for
alle typer lukkede gir med sirkulasjons- eller plaskesmøring.
Mobilgear 600 XP-serien er designet for å ligge langt foran de
endrede behovene til girteknologien. Designtrenden innen
girteknologi beveger seg mot mindre enheter med samme kraftuttak.
Denne økningen i kraftdensiteten øker kravene til giroljer.
Mobilgear 600 XP-seriens oljer er formulert for å møte belastningen
ved å gi ekstra beskyttelse for gir, lagre og pakninger.