Mobilgear OGL 007, 009 og 461 er smøremidler av høy ytelse og
avansert teknologi som inneholder både høytrykktilsetninger og
finfordelt grafitt for å bære høy last. De er primært beregnet på
smøring av store, langsomme til middels hurtige, tungt belastede
gir. I tillegg til eksepsjonell lastbæreevne har de utmerket
vedheft og motstår avslyngning selv under ekstreme forhold. Det er
lett å pumpe Mobilgear OGL 007, 009 og 461 fra fat til spraydyser
med vanlige pumper. Mobilgear OGL 007, 009 og 461s
lavtemperaturegenskaper og flyteevne gjør at de kan sprayes under
varierende forhold. Mobilgear OGL 007, 009 og 461 er blyfrie og
klorfrie og inneholder ingen løsemidler eller fortynningsmidler.
Fravær av løse- eller fortynningsmidler gjør at produktegenskapene
bevares bedre både under oppbevaring og bruk.