Mobilgrease 28 er et antislitasje smørefett med særdeles god ytelse
og med et bredt temperaturområde. Det er laget for å kombinere de
unike egenskapene til polyalfaolefin (PAO) baseolje med leire
(«non-soap») fortykker. Det at den syntetiske baseoljen er voksfri,
kombinert med lav traksjonskoeffisient (sammenlignet med
mineralolje), gir utmerket pumpbarhet og meget lavt start- og
driftsmoment. Dette kan bidra til å redusere driftstemperaturen i
belastningssonen til rullelagre. Leirefortykkeren gir Mobilgrease
28 et høyt dråpepunkt på ca 300ºC og gir utmerket stabilitet ved
høye temperaturer. Mobilgrease 28 motstår vannvasking, har
utmerkede lastbærende egenskaper, reduserer friksjon og hindrer for
kraftig slitasje. Tester har vist at Mobilgrease 28 gir effektiv
smøring av rullelagre ved høye hastigheter og høy temperatur.
Fettet har også vist utmerket evne til å smøre tungt belastede
glidende mekanismer, som for eksempel flapsskruer på fly.
Konsistensen ligger mellom NLGI No. 1 og 2.