Mobilgrease Special er et litium-hydroxystearate fett. Det er
formulert for å gi beskyttelse mot slitasje, korrosjon, vannvask og
høy temperaturoksidasjon. Den inneholder også molybdendisulfid
(moly) for ekstra beskyttelse mot slitasje.