Mobilgrease Special er et litiumhydroxystearat høytrykksfett med
høy ytelse. Det er utviklet for å gi beskyttelse mot slitasje,
rust, korrosjon, vannvask og høytemperaturoksidasjon. Det
inneholder også molybdendisulfid (moly) som ekstra
slitasjebeskyttelse. Mobilgrease Special er et universalfett med
høy ytelse for bruk til personbiler, lastebiler,
landbrukstraktorer, bergverksog anleggsutstyr og annet mobilt
utstyr. Anbefalt brukstemperaturområde er fra -20ºC til 130ºC.
Grunnet den ekstra slitasjebeskyttelsen som molybdendisulfid gir,
er Mobilgrease Special særlig godt egnet til høyt belastede lagre
som er utsatt for skraping eller pulserende eller glidende
bevegelse.