Mobilgrease XHP™-smørefettene er litiumkompleks smørefett med
forlenget brukstid beregnet på en lang rekke bruksområder og
driftsforhold. Disse smørefettene er utformet for å kunne brukes
lenger enn konvensjonelle produkter ved å anvende patentbeskyttet,
litiumkompleksproduksjonsteknologi med høy ytelse. De er formulert
for å gi topp ytelse ved høy temperatur med utmerket vedheft,
strukturstabilitet og vannbestandighet. Disse smørefettene har en
høy kjemisk stabilitet og gir utmerket beskyttelse mot rust og
korrosjon. Smørefettene har høye dråpepunkt og maksimal anbefalt
driftstemperatur på 140 ºC (284 °F). Mobilgrease XHP 460-
smørefettene er formulert med en baseoljeviskositet på ISO VG 460,
og finnes i NLGI-gradene 1 og 2. Mobilgrease XHP 462 Moly er
forsterket med 3 % molybdendisulfid for å gi bedre beskyttelse mot
ekstremt trykk og slitasje innen bruksområder med tung belastning
og høy glidning.