Mobilgrease XTC er et smørefett med ekstra høy ytelse beregnet til
bruk i høyhastighetskoblinger. Det er fremstilt av utvalgte
mineralske baseoljer med høy viskositetsindeks, og en særdeles
effektiv tilsetningspakke. Mobilgrease XTC er laget for å gi lav
oljeseparasjon og utmerket stabilitet ved høy temperatur, noe som
er kritisk for smøring og beskyttelse av moderne koblinger.
Baseoljen gir utmerket elastohydrodynamisk (EHL)
smørefilmbeskyttelse, og tilsetningspakken forbedrer høytrykks-
(EP) og slitasjebeskyttelsen, rust- og korrosjonsbeskyttelsen og
høytemperaturstabiliteten til dette produktet, som er i fremste
rekke.