Molykote 41 silikonbasert lagerfett for ekstremt høy temperatur.
Kan brukes på turbiner, ovner, transportbånd utsatt for høy
temperatur, regulatorer for damp etc. Temperaturområde fra -18C til
+288C