Molykote HP-870 er PFPE-basert smørefett med ekstreme egenskaper
mot kjemikalier, løsemidler, gasser, korrosivt miljø osv. Molykote
HP-870 tåler høy temperatur, har lav oksidering og gode
langtidsegenskaper. Temepraturområde fra -20C til +250C