Molykote EM-30 L syntetisk smørefett med faste smørestoffer, egnet
for plast, metall og kombinasjon av disse. Lav oljefordampning ved
høy temperatur og lav startfriksjon ved lav temperatur. Molykote
EM-30 L benyttes til elektronisk utstyr, kontorutstyr, audioutstyr
etc. Temperaturområde -45C til +150C