Molykote 55 O-ring Grease silikonbasert pneumatikkfett for smøring
av pakninger, tetninger og o-ringer utsatt for dynamiske
bevegelser. Egnet for kombinasjon metall mot plast- og
gummimaterialer. Molykote 55 O-ring Grease letter montering og
demontering, beskytter mot korrosjon og gir økt levetid på
pakninger. Temperaturområde fra -65C til +175C