Molykote E Lys syntetisk montasjepasta med faste smørestoffer.
Beregnet for plastmaterialer og kombinasjon av plast og metall.
Temperaturområde fra -50C til +150C