Molykote G-1502 syntetisk fett med næringsmiddelgodkjenning NSF H1.
Inneholder faste smørestoffer, motstandsdyktig mot utvasking. Meget
godt vedheft, Molykote G-1502 er derfor godt egnet til kjeder, åpne
gir og andre applikasjoner hvor fettet kan slynges av.
Temperaturområde fra -40C til +150C