Molykote HTP pasta av mineraloje og faste smørestoffer. Benyttes
ved varmvalsing av metall og varmforming av metalldeler.
Temperaturområde fra -20C til +1150C. Kan blandes med HTF for å få
ønsket konsistens.