Molykote L13 tynner for bruk sammen med Molykote tørrsmørelakk.
Molykote L13 er beregnet for rengjøring og fortynning av bl.a
Molykote D321R, Molykote 3402-C LF, Molykote 3400A og Molykote 106.