Molykote Longterm 2, EP2 smørefett med faste smørestoffer beregnet
for tunge belastninger. Egnet for alle typer maskiner innen
jordbruk, skogbruk, anleggsmaskiner, skip og offshore. Molykote
Longterm 2 har meget gode korrosjonsbeskyttende egenskaper og gir
lange smøreintervaller. Temperaturområde fra -25C til +110C