Molykote M-77 silikonbasert montasjepasta med MoS2 for høy
trykkbelastning. Anbefales som smøremiddel til produkter som ikke
er kompatible med mineralolje. Reduserer slitasje ved montering og
innkjøring, egnet for presspasninger, bolter, tannhjul, kilespor
osv. Molykote M-77 er kompatibel med materialer i o-ringer og
pakninger, unntatt silikongummi. Temperaturområde fra -45C til
+230C som pasta, opp til +450C som tørr smøring.