Molykote Multilub universalt EP2 fett med høy ytelse. Egnet til
rulle- og glidelager, ledd, splines, gjengede spindler etc.
Molykote Multilub brukes som chassisfett på trucker, kraner og
annet løfteutsyr. Temperaturområde fra -25C til +120C