Molykote P-37 ultraren høytemperatur montasjepasta egnet for blant
annet spesiallegeringer. Metallfri uten nikkel og bly, meget lavt
innhold av svovel, klor og fluor. Molykote P-37 brukes på alle
typer bolter og maskinelementer. Temperaturområde fra -40C til
+1400C