Molykote S1010 vannbasert sveisespray. Hindrer sveisesprut i å
feste seg til materialer og utstyr.