Molykote Separator Spray næringsmiddelgodkjent silikonspray.
Benyttes som slippmiddel på pakkebord etc.