Molykote Supergliss våpenolje på spray med meget gode smøre- og
konserveringsegenskaper. Penetrerer godt inn, fortrenger fukt,
løser opp skitt og korrosjon. Molykote Supergliss gir
langtidsbeskyttelse mot korrosjon. Egnet til låser, hengsler,
kjeder, wire, våpen, bolter. Godkjent i henhold til Mil Spec
C-23411A. Temperaturområde fra -50C til +50C