Oljene i Nuto™ H serien er gode, slitasjehemmende kvalitetsoljer
som er beregnet på industrielle og mobile bruksområder som utsettes
for moderat krevende driftsforhold og krever slitasjehemmende
smøremidler. Oljenes effektive oksidasjonsbestandighet og kjemiske
stabilitet sørger for lang levetid på oljen ved moderat til
krevende bruk.