Permabond A905 200ml Aktivator for Anaerobe produkter. Fremskynder
herding og gjør passive materialer limbare.