Quick Bengalakk er en blank emaljelakk til bruk som dekkstrøk på
jern, metall, hardplast og tre. Quick Bengalakk kan benyttes på
nytt ubehandlet, og tidligere malte/lakkede flater inne og ute.
Ubehandlede flater grunnes med Quick universalgrunning. Til maling
av aluminium, sink og finporet stål benyttes Quick metallgrunning
som grunning.
Advarsel. Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake døsighet eller
svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.