QUINTOLUBRIC 888 er utviklet for hydraulikk anlegg som krever
brannhemende egenskaper iht type HFD-U. QUINTOLUBRIC 888 er basert
på en sytetisk ester og inneholder en optimalisert additivsystem.
ISO VG 68.