Simalube 125 ml automatisk smørekopp fylt med Mobilith SHC 100
(Syntetisk universalfett).