Simalube 125 ml automatisk smørekopp fylt med Mobilith SHC 220
(Syntetisk universalfett).