Simalube 125 ml automatisk smørekopp fylt med Mobilith SHC 460
(Syntetisk universalfett).