Simalube 60 ml automatisk smørekopp fylt med Mobilgrease XHP 222
(Mineralsk universalfett).