SL02-15 er en automatisk smørekopp med 15ml ferdig fylt fra Simatec
med universalfett og MOS2. ISO VG 270 olje.