SL24-60 er en automatisk smørekopp med 60ml ferdig fylt med
universalfett fra Simatec. ISO VG 185 olje.