Sobo S Gold 08 er en alkalsik såpe som er internasjonalt godkjent
(ONCS gold standard) for vask av olje platformer
(Riggvask/offshore). Sobo S Gold 08 fjerner effektivvt
forurensninger av olje og fett. Sobo S Gold 08 er også HOCNF
godkjennelse for Off-Shore på norsk sokkel. Sobo S Gold 08 er også
svært anvedelig for bruk på fritisbåter da den ikke er farlig for
det marine liv.