Teresstic™ T 32-100 er en serie høykvalitetsoljer beregnet på
turbiner og sirkulasjonssystemer i en lang rekke industrielle
anvendelser. Denne produktserien brukes i dampturbiner, i
stasjonære gassturbiner med liten belastning og i
sirkulasjonssystemer. Teresstic T 32-100-oljene er stadig blitt
forbedret opp gjennom årene og de er sammensatt av nøye utvalgte
baseoljer og svært effektive tilsetningsstoffer, inkludert
antioksidanter, rust- og korrosjonshindrende midler og
antiskummidler. Teresstic T 32-100 finnes i fire ISO
viskositetsklasser som strekker seg fra ISO VG 32 til 100.
Teresstic T 32 og 46 er utviklet for turbinbruk som krever et
smøremiddel av høy kvalitet med god oksidasjonsstabilitet,
rustbeskyttelse og utmerkede grenseflategenskaper (som luftutslipp,
lav skumdannelse og rask luftseparasjon).