Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200 serien består av helsyntetiske
smøremidler med overlegen yteevne, spesialdesignet for bruk i
kjølekompressorer og varmepumper. De er fremstilt av voksfrie,
syntetiske hydrokarboner av typen polyalfaolefin (PAO), som gir en
unik varme-/oksidasjonsbestandighet. Den naturlig høye
viskositetsindeksen med høy skjærstabilitet og den gode flyteevnen
ved lave temperaturer gjør at de kan yte bedre enn mange
tradisjonelle mineraloljer under krevende driftsforhold. Graden av
løselighet og blandbarhet med vanlige kjølemidler er lav, slik at
det skapes et tykkere filmlag i miljøer hvor kjølemidler er under
trykk. Dette kan bidra til å redusere lekkasje ved akseltetningene.
Stabiliteten og den lave flyktigheten reduserer et av de kjente
problemene ved tradisjonelle mineraloljer, nemlig at lette
destillasjonsfraksjoner avdamper. Smøremidlene i Mobil Gargoyle
Arctic SHC 200-serien kan bidra til å redusere friksjonstap og gi
mer effektiv maskindrift.