Mobil Vacuoline 500-serien består av allsidige smøremidler for en
rekke industriutstyr. Mobil Vacuoline 500-serien er høytytende
sirkulasjonsoljer for tung belastning og er utviklet for behovene
til No-twist-valseverk. Oljenes allsidige ytelse gjør dem
imidlertid egnet til smøring av gir og lagre i mange
sirkulasjonssystemer. Oljene i Mobil Vacuoline 500-serien er
fremstilt for å møte de kritiske behovene til No-twist-valseverk
fra Morgan Construction Company som opererer under høy hastighet,
samt sirkulasjonsoljekravene til Danielli-valseverk.