Mobil Gargoyle™ Arctic Oil 155, 300, og Mobil Gargoyle ™ Arctic C
Heavy produktene er høyytelse, naftenisk mineralolje primært
beregnet for bruk i kjølekompressorer . De har lavt flytepunkt og
utmerket flyteevne ved svært lave temperaturer i kraft av å være
nesten voksfrie.