Oljene i Mobil Velocite™ Oil-nummerserien er høykvalitetsprodukter
som primært er beregnet på smøring av høyhastighetsspindler i
verktøymaskiner. De brukes også i enkelte kritiske hydraulikk-,
sirkulasjons- og luftsmøringssystemer hvor riktig viskositetsgrad
velges. Oljene er sammensatt av høykvalitets baseoljer med lav
viskositet, og tilsetningsstoffer som gir god
oksidasjonsbestandighet og beskyttelse mot rust og korrosjon. De
har meget gode skumhindrende egenskaper og god vannseparasjonsevne.